Volgens een rapport van ECO is het cijfer van 3,2% hoger dan de gemiddelde groei van 3% van de in 2022 ingediende begrotingen en ligt het ook boven de voor volgend jaar voorspelde inflatie van 2,4%. De reden achter de stijging wordt toegeschreven aan het concurrentievermogen in een markt waar het vinden van het beste talent een uitdaging is, aldus het laatste WTW-rapport "Salaris Budget Planning".

"Het uitdagende economische klimaat en de opmars van nieuwe manieren van werken dwingen organisaties om de salarisbudgetten in de gaten te houden. Wie dat niet doet, zal niet concurrerend zijn, zal zijn werknemers verliezen en harder moeten vechten om ze te vervangen. In zo'n dynamische omgeving is het absoluut noodzakelijk dat bedrijven een duidelijke beloningsstrategie hebben en begrijpen wat de arbeidsmarkt en de mensen verwachten", aldus Sandra Bento, associate director - rewards data intelligence bij WTW Portugal, in een verklaring.

Meer dan een derde (36%) van de ondervraagde organisaties constateert dat hun salarisbudget momenteel hoger is dan verwacht. En hetzelfde percentage (36%) zegt ook dat ze de frequentie waarmee ze salarissen herzien, zullen verhogen. Daarvan zal 98% de salarissen tweemaal per jaar herzien.

Er zijn drie fundamentele redenen voor de verhoging van de budgetten: bezorgdheid over een krappere arbeidsmarkt (57%), vrees voor inflatie (56%) en tegemoetkomen aan de verwachtingen en bezorgdheden van de werknemers (43%).

Moeilijkheden met aanwerving

Het percentage Portugese bedrijven dat aangeeft moeite te hebben met het aantrekken van talent steeg van 28% in 2020 tot 90% dit jaar, terwijl het percentage bedrijven dat problemen heeft met het behouden van huidige werknemers in dezelfde periode steeg van 20% tot 84%.

Er is vooral vraag naar IT- en engineeringvaardigheden. Van de ondervraagde bedrijven zei 82% problemen te hebben met het invullen van IT-functies en 79% vond het moeilijk om huidige werknemers op dit gebied te behouden. Voor ingenieursfuncties gaf 55% aan moeilijkheden te ondervinden bij de aanwerving en 46% had problemen om hun werknemers te behouden.

Om hun aantrekkelijkheid te verbeteren, heeft 65% van de werkgevers de flexibiliteit op de werkplek vergroot; 60% legde meer nadruk op diversiteit en inclusie; en 40% biedt nu financiële prikkels zoals instapbonussen.

Evenzo zetten organisaties zich in om hun talent te behouden, namelijk door meer nadruk te leggen op diversiteit en inclusie (56%); de toename van mogelijkheden voor werken op afstand (45%); en de verandering van salarisstructuren, via het basissalaris en bonussen (38%).

"De veeleisende arbeidsmarkt, vooral rond bepaalde sleutelcompetenties, betekent dat organisaties veel creatiever moeten zijn in het aangaan van de uitdagingen op het gebied van aantrekken en behouden van personeel. Het gaat niet alleen om salaris. Werkgevers moeten de dynamiek van de diversiteit van hun personeelsbestand begrijpen en zorgen voor een superieure werknemerservaring voor iedereen," legt Sandra Bento uit.

Het rapport "Salaris Budget Planning", samengesteld door de afdeling Reward Data Intelligence van WTW, is gebaseerd op een enquête die tussen april en mei 2022 werd gehouden. Er werden ongeveer 22.570 antwoorden ontvangen van bedrijven in 168 landen over de hele wereld. In Portugal hebben 305 organisaties gereageerd.