Alle ruimten met directe toegang vanaf de straat hebben tot 30 september de tijd om een systeem van deuren te installeren die gesloten blijven wanneer niemand binnenkomt of weggaat. Bovendien moeten zij tot 2 september informatie publiceren over de binnentemperatuur en de maatregelen die zijn genomen om energie te besparen.

Deze energiebesparingsmaatregelen, die tot november 2023 van kracht zullen zijn, gelden voor officiële gebouwen en overheidsadministraties, commerciële ruimten, hotels en restaurants, culturele ruimten (zoals bioscopen, theaters, musea of auditoria), treinen, bussen en luchthavens.

Het door de Spaanse regering gepubliceerde decreet voorziet in uitzonderingen voor de airconditioning en verwarming van ruimten zoals de keuken van restaurants, sportscholen, kapsalons, ziekenhuizen, verpleeghuizen of laboratoria. De openbare verlichting blijft ongewijzigd, maar de verlichting van winkeletalages en openbare gebouwen die niet worden gebruikt, moet vanaf 22.00 uur worden gedoofd.

"Energiebesparing is de snelste en meest economische manier om de huidige energiecrisis het hoofd te bieden en de rekeningen te verlagen", verdedigt de Spaanse regering.

De "maatregelen met onmiddellijk effect" die om middernacht van kracht worden, zullen worden aangevuld met andere maatregelen, in overleg met de regionale en lokale overheden, waarbij de Spaanse regering garandeert dat zij in september een vollediger "noodplan" zal goedkeuren.