"Ik denk en voel dat dit niet de ideale reactie is. We zijn een arm land en we moeten weten hoe we met onze beperkingen moeten omgaan", vertelde de voorzitter van EAPN Portugal, priester Jardim Moreira, aan Lusa.

Volgens priester Jardim Moreira heeft de regering "voor het eerst" naar Portugese gezinnen gekeken.

"(...) Het is in het gezin dat problemen worden gedeeld en waar iedereen zijn bezittingen en zijn zwakheden deelt (...) Er is een nieuwe kijk op de middenklasse en het gezin in zijn geheel", gaf hij aan.

Voor Jardim Moreira was het van fundamenteel belang "om structurele maatregelen te nemen, te beginnen bij de uitvoering van de nationale strategie tegen armoede".

"Ook al is het niet ideaal en is het geen enorm antwoord - een zeer genereus antwoord - (...), ik denk dat het de eerste interventie [van de regering] is en ik hoop dat de evaluatie van deze maatregel kan worden gecorrigeerd in wat moet worden gecorrigeerd (...)" zodat er een "evenwicht in de Portugese samenleving" komt, benadrukte hij.

"Het moet een georganiseerde nationale structurele respons zijn voor de armsten, omdat we anders altijd met pleisters rondlopen en het leven van mensen niet kunnen veranderen, als het gaat om sociale kwesties en armoede in Portugal," voegde hij eraan toe.

Premier António Costa presenteerde op 5 september, na een buitengewone vergadering van de Raad van Ministers, de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van gezinnen om de gevolgen van de inflatie te verzachten.

Dit pakket maatregelen omvat onder meer een buitengewone betaling van 125 euro aan elke niet-pensioengerechtigde burger met een inkomen tot 2.700 euro bruto per maand en de toewijzing van 50 euro aan alle gezinnen voor elk kind tot 24 jaar dat zij onder hun hoede hebben.