"Rekening houdend met het feit dat tussen december en januari de verwachte gemiddelde stijging van de energieprijs op de gereguleerde markt ongeveer 1,1% zal bedragen, kunnen we concluderen dat voor een koppel zonder kinderen de stijging tussen 35 cent en 40 cent zal liggen, voor een koppel met twee kinderen tussen 95 cent en 1 euro, en voor het laatste profiel [koppel met vier kinderen] rond de 2,15 euro", concludeert Selectra zoals gemeld door ECO.

"Met andere woorden, hoe groter het verbruik, hoe groter de impact, en daarom is het aan de consument om strategieën te vinden waarmee hij efficiënter energie kan verbruiken", besluit Selectra.