"Med tanke på att den förväntade genomsnittliga ökningen av energipriset på den reglerade marknaden mellan december och januari kommer att vara cirka 1,1 %, kan man dra slutsatsen att för ett par utan barn kommer ökningen att vara mellan 35 och 40 cent, för ett par med två barn mellan 95 cent och 1 euro och för den sista profilen [par med fyra barn] cirka 2,15 euro", avslutar Selectra enligt ECO.

"Med andra ord, ju större förbrukning desto större påverkan, och därför kommer det att vara upp till konsumenterna att hitta strategier som gör att de kan förbruka energi mer effektivt", avslutar Selectra.