Het LBP heeft van het Instituut voor Mobiliteit en Vervoer (IMT) vernomen dat voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van patiënten van brandweerlieden voortaan vrijgesteld zijn van het betalen van tol.

Volgens het LBP waren deze voertuigen voor ziekenvervoer 10 jaar geleden al uitgesloten van vrijstelling van tolheffing.

Het LBP vindt de vervanging een terechte maatregel, omdat deze voertuigen niet alleen worden gebruikt voor het vervoer van patiënten voor consulten, onderzoeken of fysiotherapie, maar ook voor de afvoer van bedreigde bevolkingsgroepen en voor het vervoer van brandweerlieden naar de verschillende plaatsen van handeling, met name branden.

Het besluit van het IMT volgt op "een instructie van het kabinet van de staatssecretaris voor Infrastructuur", waarbij deze instantie de concessiehouders in kennis heeft gesteld om "over te gaan tot de toekenning van vrijstelling van de betaling van tolgelden aan voertuigen voor het vervoer van patiënten" die zijn toegewezen aan de verenigingen die eigenaar zijn van brandweerkorpsen, aldus een brief van het IMT aan het LBP.

Het IMT heeft de concessiehouders ook opgedragen "over te gaan tot de beëindiging van alle lopende administratieve inbreuk- en fiscale handhavingsprocedures wegens niet-betaling van tolgelden" van de voertuigen.

De beëindiging van de tolheffing voor alle vrijwillige brandweervoertuigen was een van de eisen van het LBP.