António Costa bracht dit standpunt over op de eerste van zijn twee dagen van aanwezigheid op de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP27), die in Sharm el-Sheikh, Egypte, zal plaatsvinden tot de 18e.

De premier, wiens keynote speech voor COP27 is gepland voor de late dinsdagochtend, verwachtte dat hij niet alleen de milieudoelstellingen die het land in 2016, in Marrakech, heeft aangenomen zal herbevestigen, maar zich ook zal voorbereiden op de "aankondiging van de nieuwe doelstellingen", die in Portugal voortvloeiden uit de Klimaatwet die in de Vergadering van de Republiek is goedgekeurd.

"Het doel is niet alleen om koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050 - en we waren het eerste land ter wereld dat dit doel aannam tijdens de COP in Marrakech [in 2016] - maar ook om, zoals voorzien in de wet, alles te bestuderen en te doen om te anticiperen op dit resultaat voor 2045", verklaarde hij.

Volgens de leider van de Portugese regering is het land in staat dit nieuwe doel te bereiken, "omdat het erin geslaagd is zijn kolencentrales in twee jaar tijd te sluiten".

António Costa wees er vervolgens op dat Portugal "een nationale strategie voor waterstof heeft gedefinieerd die de industrie, die zeer afhankelijk is van aardgas, zal helpen".

"De industrie zal kunnen beschikken over een alternatieve energiebron. Dit zal van doorslaggevend belang zijn voor het welslagen van deze overgang, zodat we op de lange termijn niet langer importeurs van fossiele brandstoffen zijn, maar exporteurs van groene energie", aldus Costa.