António Costa meddelade detta under den första av sina två dagar vid FN:s konferens om klimatförändringar (COP27) som äger rum i Sharm el-Sheikh i Egypten fram till den 18 december.

Premiärministern, vars huvudtal inför COP27 är planerat till sent på tisdagsmorgonen, förutsåg att han inte bara kommer att bekräfta de miljömål som landet antog 2016 i Marrakech, utan också förbereda sig för att "tillkännage de nya målen", som Portugal resulterade från den klimatlag som godkändes i republikens församling.

"Målet är inte bara att uppnå koldioxidneutralitet till 2050 - och vi var det första landet i världen som antog detta mål vid COP i Marrakech [2016] - utan också, i enlighet med lagen, att studera och göra allt för att föregripa detta resultat till 2045", förklarade han.

Enligt ledaren för den portugisiska regeringen har landet möjlighet att anta detta nya mål, "eftersom det lyckades stänga sina kolkraftverk på två år".

António Costa påpekade sedan att Portugal "har definierat en nationell strategi för väte som kommer att hjälpa industrin, som är mycket beroende av naturgas".

"Industrin kommer att kunna få en alternativ energikälla. Detta kommer att vara avgörande för att denna övergång ska bli framgångsrik och för att vi på lång sikt ska sluta importera fossila bränslen och istället exportera grön energi", hävdade han.