Volgens een rapport van ECO zal de staatsbegroting voor 2023 (OE2023) de beperkingen op lokale huisvestingsactiviteiten versterken. De Socialistische Partij stelt voor de beperking van nieuwe vergunningen in gebieden die geacht worden onder druk te staan, te verlengen tot eind volgend jaar.

"Gezien het feit dat de procedure voor de wijziging van de verordening, die de creatie van insluitingsgebieden voor nieuwe lokale vestigingen moet regelen en rechtvaardigen, veeleisend is vanuit het oogpunt van de naleving van alle formaliteiten en dat de behandeling en analyse van de definitieve resultaten van de volkstelling van 2021 essentieel zijn om de evaluatie ervan uit te voeren, kan de periode van 1 jaar onvoldoende lijken voor de doeltreffendheid en de gepaste overweging ervan", rechtvaardigt de parlementaire bank van de PS.

Ook, met betrekking tot lokale huisvesting zal de regering, volgens het wijzigingsvoorstel van de PS, de gemeenteraden machtigen om, onder beraadslaging van de gemeenteraad, een "verhoging tot 100% van het IMI-tarief" vast te stellen voor onroerend goed dat bij deze activiteit betrokken is. "in gebieden met stedelijke druk".