ECO tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2023 Devlet Bütçesi (OE2023) yerel konaklama faaliyetlerine ilişkin kısıtlamaları güçlendirecektir. Sosyalist Parti, baskı altında olduğu düşünülen alanlarda yeni lisansların sınırlandırılmasının gelecek yılın sonuna kadar uzatmayı öneriyor.

“Düzenlemenin değiştirilmesi için prosedür göz önüne alındığında, sınırlamanın oluşturulmasını düzenleyen ve haklı göstermesi gereken düzenleme yeni yerel kuruluşlar için alanlar, tüm formalitelere uyma açısından ve 2021 nüfus sayımının kesin sonuçlarının tedavisi ve analizinin aynı değerlendirmeyi gerçekleştirmek için gerekli olduğunu talep ediyor, 1 yıllık süre etkinliği ve gerekli değerlendirmesi için yetersiz görünebilir”, PS'nin parlamento tezgahını haklı çıkarıyor.

Ayrıca, yerel konaklama ile ilgili olarak, PS değişiklik önerisine göre, Hükümet, belediye meclisinin müzakeresi altında konseylere, “kentsel baskı alanlarında” bu faaliyette yer alan gayrimenkul için “IMI oranının% 100'üne kadar artış” tanımlama yetkisi verecektir.