Hij is misschien het bekendst omdat hij Attila de Hun ontmoette in 452 na Christus en hem overhaalde zijn invasie in Italië te staken. Hij was ook een doctor van de Kerk, theologisch het meest bekend vanwege de publicatie van de Tome van Leo, een document dat een belangrijke basis vormde voor de debatten van het Concilie van Chalcedon, het vierde oecumenische Concilie.

Zijn feestdag wordt gevierd op 10 november.

Paus Sint Leo de Grote,

Bid voor ons!