In een antwoord aan Lusa geeft ANSR aan dat de bouwwerkzaamheden voor de plaatsing van de 50 radars die deel uitmaken van het nationale snelheidscontrolesysteem (SINCRO), dat door ANSR wordt beheerd, reeds zijn begonnen.

Deze nieuwe 50 radars, die zich aansluiten bij de eerste SINCRO die sinds 2016 in het land bestaat, werden enige tijd geleden aangekondigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nationale Verkeersveiligheidsautoriteit.

De ANSR rechtvaardigde de vertraging in de ingebruikname van dit systeem "met de vertraging in de levering van apparatuur door de uitzonderlijke situatie in de toeleveringsketens als gevolg van de pandemie, de wereldwijde energiecrisis en de gevolgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.".

Van deze 50 nieuwe radars zullen er 30 worden geïnstalleerd in plaatsen voor onmiddellijke snelheidscontrole (LCVI) en 20 in plaatsen voor middelmatige snelheidscontrole (LCVM), waarbij 80% naar verwachting buiten de autosnelwegen zal worden geplaatst.

De ANSR preciseert dat met 20 van deze radars de onmiddellijke snelheid kan worden gedetecteerd en dat met 10 radars de gemiddelde snelheid op een bepaald traject kan worden berekend.

Volgens de ANSR controleert SINCRO momenteel de snelheid van bestuurders door "de momentane snelheid van het voertuig te meten, d.w.z. de snelheid op het moment dat het de snelheidscontroleplaats passeert".

De nieuwe radars zullen het mogelijk maken "de snelheid van de bestuurders te controleren door de gemiddelde snelheid van het voertuig te meten tussen twee vooraf bepaalde punten op de weg".

Volgens de ANSR zullen de contracten voor de levering en installatie van de nieuwe snelheidscontrolesystemen ongeveer 5,6 miljoen euro kosten.

Het SINCRO-netwerk bestaat momenteel uit 62 plaatsen voor onmiddellijke snelheidscontrole die op verschillende wegen van het nationale wegennet met 58 radars zijn uitgerust.

De door de ANSR beheerde snelheidscontrolesystemen zijn geplaatst op plekken waar een te hoge snelheid een van de oorzaken van ongevallen blijkt te zijn, waarbij de ANSR "als belangrijkste doelstelling heeft bestuurders ervan te weerhouden zich niet aan de snelheidsbeperkingen te houden, hetgeen van fundamenteel belang is om ongevallen te bestrijden en levens te redden".

De ANSR wijst erop dat alle locaties met radars "altijd bewegwijzerd zijn en iedereen op de hoogte is, zodat voertuigen hun snelheid verminderen en bijgevolg het risico op ongevallen en de ernst ervan verminderen".

"De locaties die door SINCRO-radars worden gecontroleerd, hebben niet alleen een algemeen afschrikkend effect op de niet-naleving van snelheidsbeperkingen en op het aantal ongevallen, maar hebben ook op lokaal niveau, in de invloedzone van elke radar, een effect op de vermindering van het aantal ongevallen", benadrukt Verkeersveiligheid.

ANSR wijst erop dat de gegevens over de plaatsen waar deze radars zijn geïnstalleerd na zes jaar werking "ondubbelzinnig hun rol en effect als fundamentele instrumenten ter bestrijding van verkeersongevallen aantonen", aangezien "alle indicatoren zijn gedaald".