Volgens The Guardian, die de beslissing van de rechter aanhaalt, kan emigranten die na Brexit naar het Verenigd Koninkrijk zijn gegaan, niet worden belet in het land te blijven, zelfs als zij geen nieuwe verblijfsvergunning hebben aangevraagd, aangezien de opheffing van het verblijfsrecht alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan gebeuren.

Volgens de rechter van het Britse Hooggerechtshof is wat is bepaald in de overeenkomst die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie regelt, een "verkeerde wet", aangezien deze "beoogt het recht op permanent verblijf in te trekken", dat alleen in zeer bijzondere omstandigheden kan worden ontnomen.

Volgens de regels die sinds de officiële uittreding uit de Europese Unie nog van kracht zijn, kregen emigranten uit Europese landen die zich minder dan vijf jaar geleden in het land vestigden, de status van voorgevestigde, en als zij sindsdien geen nieuwe verblijfsaanvraag hebben ingediend om hun situatie bij te werken tot een gevestigde status, verliezen zij automatisch het recht om te verblijven, te werken, een huis te huren of toegang te hebben tot openbare diensten, namelijk gezondheidszorg, benadrukt de Britse krant.

De Britse regering heeft al gereageerd door te zeggen dat zij het niet eens is met de interpretatie van de wet en dat zij tegen het besluit in beroep zal gaan.