Door de regering goedgekeurde lonen

Het oude minimumloon was niet 706 euro, maar 17% hoger. Bedrijven moeten €5 per dag betalen voor voedsel en nog eens €1 per dag voor vervoer dat naar de werknemer gaat en dan nog eens 33% voor belastingen, sociale zekerheid en werkloosheidsverzekering, meestal oplopend tot bijna €1000. Dan betaal je 14 maanden voor 11 gewerkte dagen.

Het federale minimumloon in de VS is $7,25 bruto... niet netto zoals in Portugal... en geen gratis SNS en geen 14 maanden en 1 maand vakantie. Wij verhogen het minimumsalaris met 7%. De prijzen van leveranciers gaan met 10% omhoog... en die van ons met 10% om quitte te spelen. Ja, ik heb een bedrijf in de Algarve en ja, mijn werknemers (7) krijgen ongeveer 2x het minimumsalaris... maar 50% zit in commissies en bonussen... die de meeste mensen niet willen... de meesten willen een gegarandeerd salaris... goed gegarandeerde salarissen zijn in de OPENBARE SECTOR....

NAAM EN ADRES INGEHOUDEN