"Om te proberen de gevolgen van deze staking voor onze passagiers te verzachten, werkt TAP aan een noodplan dat het mogelijk maakt het veroorzaakte ongemak tot een minimum te beperken, namelijk door de aanpassing van de operatie, alsmede door de flexibiliteit van het wijzigen van het reisschema en de terugbetaling van tickets," verklaarde TAP in een verklaring die naar de pers werd gestuurd.

Notícias ao Minuto heeft de officiële bron van de luchtvaartmaatschappij al gevraagd wanneer dit plan zal worden vrijgegeven en wanneer passagiers die geplande vluchten hebben, deze zullen kunnen wijzigen, maar tot nu toe is het niet mogelijk geweest een antwoord te krijgen.

TAP kondigde echter aan dat de staking van de bemanning, die gepland staat voor de periode tussen 25 en 31 januari, zal leiden tot de annulering van 1.316 vluchten en een directe impact van 48 miljoen euro zal genereren.

"Door deze nieuwe staking zullen 1.316 vluchten worden geannuleerd en 156.000 passagiers worden getroffen, wat neerkomt op een totale geraamde directe kostprijs van 48 miljoen euro (29,3 miljoen aan gederfde inkomsten en 18,7 miljoen aan compensatie voor de passagiers)", benadrukte TAP.

De maatschappij voorziet ook "verliezen van nog eens 20 miljoen door de mogelijke gevolgen voor de verkoop op andere dagen en de suboptimalisatie van andere vluchten".