Tussen januari en december 2022 werden 215 meer stakingsberichten aan het ministerie van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid gestuurd dan het jaar daarvoor, toen er 872 werden gegeven, volgens de statistieken van het directoraat-generaal Werkgelegenheid en sociale zaken van de Arbeid (DGERT).

Volgens de beschikbare gegevens moet worden teruggegaan tot 2013, toen Portugal onder het financiële aanpassingsprogramma van de trojka viel, om een hoger aantal te vinden (1 534 aanmaningen).

Uit de gegevens van DGERT, die betrekking hebben op aanmaningen die op grond van de arbeidswetgeving zijn meegedeeld, blijkt dat van het totale aantal aanmaningen er 908 buiten de sector overheidsbedrijven plaatsvonden en de overige 109 in de sector overheidsbedrijven. Het is echter mogelijk dat het aantal meegedeelde aanmaningen niet overeenstemt met het aantal daadwerkelijk uitgevoerde stakingen, aangezien sommige mogelijk zijn opgeschort.

Alleen al voor de maand december werden 224 aankondigingen gedaan, een stijging van 24% ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar, toen 181 aankondigingen werden gedaan.