Mellan januari och december 2022 skickades 215 fler strejkvarsel till ministeriet för arbete, solidaritet och social trygghet än föregående år, då 872 varsel skickades, enligt statistik från generaldirektoratet för sysselsättning och sociala frågor (DGERT).

Enligt tillgängliga uppgifter måste man gå tillbaka till 2013, då Portugal omfattades av trojkans finansiella anpassningsprogram, för att hitta en högre siffra (1 534 varsel gavs).

DGERT:s uppgifter, som avser meddelanden som meddelats enligt arbetsrättslagen, visar att av det totala antalet meddelanden som gavs skedde 908 utanför den statliga företagssektorn och resterande 109 inom den statliga företagssektorn. Det är dock möjligt att antalet varsel som meddelats inte motsvarar de strejker som faktiskt genomförts, eftersom en del av dem kan ha avbrutits.

Om man bara tar hänsyn till december månad meddelades 224 varsel, vilket är en ökning med 24 % jämfört med samma månad föregående år då 181 varsel utfärdades.