Met meer dan 2.000 bevestigde doden, vele gewonden en naar verwachting meer doden, gaan de zoek- en reddingsoperaties door te midden van grootschalige vernielingen, barre winteromstandigheden en het verlies van stroom.

De toewijzing van 2 miljoen euro is een directe reactie op de noodoproep voor financiering van de regering van Turkije en hulporganisaties die in Turkije en Noordwest-Syrië werken. De middelen zullen worden toegewezen aan de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (IFRC) en het grensoverschrijdende humanitaire fonds van de Verenigde Naties voor Syrië.

Ierland verstrekt ook voorgeprogrammeerde middelen aan het Central Emergency Response Fund (CERF) van de VN om te reageren op rampen wanneer die zich voordoen. De bijdrage van Ierland aan het CERF voor 2023 bedraagt 12,5 miljoen euro. De EU heeft ook aangekondigd dat zij aanzienlijke steun zal verlenen aan de getroffenen in de hele regio.

Bij de aankondiging van de financiering zei de Tánaiste het volgende: "De bevolking van Ierland is geschokt door het verlies van levens in Turkije en Syrië als gevolg van de verwoestende aardbevingen van vanmorgen. Duizenden mensen hebben al het leven verloren en gevreesd wordt dat dit aantal de komende dagen alleen maar zal toenemen. In reactie daarop heb ik een eerste bedrag van 2 miljoen euro toegewezen aan de IFRC en de VN om de dringende en onmiddellijke humanitaire behoeften van de getroffenen in Turkije en Syrië te lenigen.

"De bevolking van Noordwest-Syrië staat al voor enorme uitdagingen als gevolg van het conflict en de ontheemding. Ierland steunt al vele jaren consequent de Syrische vluchtelingenrespons en draagt jaarlijks 23 miljoen euro bij ter ondersteuning van Syrische vluchtelingen en gastlanden in de hele regio. Deze gemeenschappen in NW-Syrië hebben onze steun nu meer dan ooit nodig."

Minister van Internationale Ontwikkeling en de Diaspora, Seán Fleming, zei: "De zich ontvouwende verwoestingen in Turkije en Noordwest-Syrië, waar het leven van mensen al zwaar is getroffen door conflicten en ontheemding, zullen de humanitaire respons in beide landen buitengewoon onder druk zetten. De financiering van Ierland zal hen helpen om hulp te bieden aan de meest kwetsbaren. Deze aardbevingen hebben honderden huizen verwoest en duizenden levens verwoest. Het is absoluut noodzakelijk dat we snel handelen met directe financiering en via de EU om de dringend noodzakelijke hulp te bieden."