In vergelijking met het voorgaande jaar steeg het BBP in alle regio's op het Portugese vasteland met 5 tot 7 procent, met uitzondering van de regio Centrum. Op de eilanden gaat het hoogtepunt naar de autonome regio Madeira, waar het BBP met 8 procent steeg. In de autonome regio van de Azoren bedroeg de stijging 5 procent.

Uit gegevens van Eurostat blijkt dat het bbp in 2021 in alle regio's van de Europese Unie (EU) is gestegen, op drie na: de Belgische provincie Waals-Brabant (waar een daling van 2,4 procent plaatsvond), de Franse regio Mayotte (een daling van 0,7 procent) en de Oostenrijkse regio Tirol (een daling van 0,2 procent van het bbp).

Bij de Portugese regio's (alleen het Portugese vasteland in aanmerking genomen) was de regio Alentejo de regio waar het bbp in 2021 het sterkst steeg (een stijging van 6,8 procent ten opzichte van 2020). Daarna volgden Área Metropolitana de Lisboa (AML) en de Algarve (beide met een stijging van 5,6 procent), de regio Noord (5,4 procent) en het Centrum (4,8 procent).

Het Europees bureau voor de statistiek wijst erop dat vanaf 2019, met de Covid-19 pandemie, alle EU-regio's zwaar zijn getroffen, vooral wat betreft de economische en sociale indicatoren. Om die reden is het volume van de bbp-groei die in 2021 wordt genoteerd, in veel gevallen omgekeerd evenredig aan de dalingen die in 2020 werden genoteerd.