Jämfört med föregående år ökade BNP i alla regioner på Portugals fastland med mellan 5 och 7 procentenheter, med undantag för regionen Centrum. På öarna går höjdpunkten till den autonoma regionen Madeira, där BNP ökade med 8 procent. I den autonoma regionen Azorerna var ökningen 5 procent.

Uppgifter från Eurostat visar att BNP under 2021 ökade i alla regioner i Europeiska unionen (EU) utom tre: den belgiska provinsen Valloniska Brabant (där det skedde en minskning med 2,4 procent), den franska regionen Mayotte (en minskning med 0,7 procent) och den österrikiska regionen Tyrolen (en minskning med 0,2 procent av BNP).

Bland de portugisiska regionerna (med hänsyn till enbart Portugals fastland) var Alentejo den region där BNP ökade mest 2021 (en ökning med 6,8 procent jämfört med 2020). Därefter följde Área Metropolitana de Lisboa (AML) och Algarve (båda med en ökning på 5,6 procent), den norra regionen (5,4 procent) och centrum (4,8 procent).

Europeiska statistikbyrån påpekar att från och med 2019, med Covid-19-pandemin, har alla EU:s regioner drabbats hårt, särskilt när det gäller ekonomiska och sociala indikatorer. Av denna anledning är volymen av den BNP-tillväxt som registreras 2021 i många fall omvänt proportionell mot de nedgångar som registrerades 2020.