Dit betekent dat, als er in 2001 134 plaatsen in Portugal als stad werden beschouwd, dat aantal in 2022 tot 159 is gestegen. Het aantal is sinds 2012 gelijk gebleven, ook belangrijk om te vermelden.

Van deze 159 steden liggen er 146 op het vasteland, 6 op de Azoren en 7 op Madeira.

In de regio Noord liggen de meeste steden, in totaal 54, waarvan 27 in het Metropolitane gebied Porto. Daarna volgen de regio Centrum met 43 steden en het grootstedelijk gebied Lissabon met 17 steden.