Detta innebär att om det 2001 fanns 134 platser i Portugal som betraktades som städer, kommer det antalet att öka till 159 år 2022. Antalet har varit detsamma sedan 2012, det är också viktigt att nämna.

Av dessa 159 städer ligger 146 på fastlandet, 6 på Azorerna och 7 på Madeira.

I den norra regionen finns flest städer, totalt 54 stycken, varav 27 ingår i storstadsområdet Porto. Därefter följer regionen Centrum med 43 städer och Lissabons storstadsområde med 17 städer.