De organisatie stelt voor een digitaal rijbewijs in te voeren, een baanbrekend document wereldwijd.

Volgens een rapport van de NM zal het digitale rijbewijs, om de erkenning van rijbewijzen tussen lidstaten te vereenvoudigen, "de vervanging, vernieuwing of omwisseling van het rijbewijs vergemakkelijken, aangezien alle procedures online beschikbaar zullen zijn".

In een verklaring stelt de Europese Commissie dat "het voor burgers van derde landen met vergelijkbare verkeersveiligheidsnormen ook gemakkelijker wordt om hun rijbewijs in te wisselen voor een EU-rijbewijs".

Naast deze invoering zullen er ook nieuwe regels worden aangegeven in dit nieuwe voorstel van de Europese Commissie. Als het wordt goedgekeurd, kunnen jonge aspirant-bestuurders vanaf 17 jaar examen doen en onder begeleiding gaan rijden in auto's en vrachtwagens.

De Europese Commissie wil ook een proefperiode van minstens twee jaar voor nieuwe bestuurders na het slagen voor het rijexamen en een nultolerantieregel voor rijden onder invloed van alcohol, alsook een betere aanpassing van de opleiding en de tests van bestuurders om hen beter voor te bereiden op de aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers.

De Europese Commissie wil ook het toepassingsgebied van de meest flagrante verkeersovertredingen uitbreiden en iedereen die in de volgende situaties in gebreke blijft, strenger straffen:

  • Het niet houden van voldoende veiligheidsafstand tot het voorliggende voertuig;
  • Gevaarlijk inhalen;
  • Gevaarlijk parkeren;
  • Het overschrijden van één of meer doorgetrokken strepen;
  • Rijden in de verkeerde richting;
  • Rijden met een te zwaar voertuig.

"Deze toevoegingen zullen ertoe bijdragen dat deze overtredingen minder ongestraft blijven en dat de lidstaten overtreders uit andere lidstaten beter kunnen bestraffen. Ook de gelijke behandeling van ingezeten en niet-ingezeten bestuurders wordt op deze manier gewaarborgd", aldus een verklaring.