Organisationen föreslår att det skapas ett digitalt körkort, ett dokument som är banbrytande i hela världen.

Enligt en rapport från NM kommer det digitala körkortet att förenkla erkännandet av körkort mellan medlemsstaterna och underlätta "byte, förnyelse eller utbyte av körkortet, eftersom alla förfaranden kommer att vara tillgängliga online".

Som förklaras i ett uttalande uppger Europeiska kommissionen att "det kommer också att bli lättare för medborgare i tredjeländer med jämförbara trafiksäkerhetsstandarder att byta ut sitt körkort mot ett EU-körkort".

Förutom detta införande kommer nya regler också att anges i detta nya förslag från Europeiska kommissionen. Om förslaget godkänns kommer unga blivande förare att kunna göra provet och börja köra med ledsagning i personbilar och lastbilar från och med 17 års ålder.

Europeiska kommissionen vill också ha en prövotid på minst två år för nyblivna förare efter att de har klarat körprovet och en nolltoleransregel för körning under alkoholpåverkan, samt en bättre anpassning av utbildning och testning av förare för att bättre förbereda dem på närvaron av oskyddade trafikanter.

Europeiska kommissionen vill också utvidga tillämpningsområdet för de mest flagranta trafikförseelserna och straffa hårdare alla som inte följer reglerna i följande situationer:

  • Inte håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd till det framförvarande fordonet;
  • Farlig omkörning;
  • Farlig parkering;
  • Överskridande av en eller flera genomgående linjer;
  • Körning i fel riktning;
  • Körning av ett överlastat fordon.

"Dessa tillägg kommer att bidra till att minska straffriheten vid dessa brott och förbättra medlemsstaternas möjligheter att straffa förövare från andra medlemsstater. Likabehandling av inhemska och utländska förare kommer också att säkerställas på detta sätt", heter det i ett uttalande.