In een verklaring legt de ASAE uit dat de autoriteiten geen registratie van het bedrijf in kwestie bij het directoraat-generaal voor levensmiddelen en diergeneeskunde (DGAV) hebben gevonden, "noch beschikten zij over documenten die de traceerbaarheid van het bestaande product (octopus), de verplichte voorwaarden voor de uitoefening van de activiteit en de intracommunautaire handel mogelijk maken".

De 8,5 ton octopus, zowel vers als bevroren, werd onderworpen aan een rechtstreeks macroscopisch onderzoek.

De veearts "was van oordeel dat van de 8,5 ton verse en bevroren octopus 6,5 ton geen organoleptische veranderingen had ondergaan en voldeed aan de gezondheidsvoorschriften voor menselijke consumptie, na te hebben bepaald dat deze aan de Banco Alimentar Contra Fome de Faro werden geschonken voor onmiddellijke consumptie".

De resterende 1,5 ton in beslag genomen octopus voldeed niet aan de vereiste tests en de autoriteiten hebben deze vernietigd in een wettelijk goedgekeurde eenheid voor de verwerking van bijproducten.