De vakbond van werknemers van de Dienst vreemdelingen en grenzen (SINSEF), waaronder werknemers met niet-politionele functies vallen, heeft de staking voor 5 en 6 april aangekondigd.

De vakbond voor onderzoekers en inspecteurs van de SEF (SCIF/SEF) heeft ook een staking aangekondigd voor de periode van 6 tot 10 april, die samenvalt met de paasperiode en die tot verstoringen op de luchthavens kan leiden, zoals onlangs op de luchthaven van Faro.

Het gaat om de integratie van werknemers van SEF in de gerechtelijke politie, het instituut van registers en notarissen (IRN) en het toekomstige Portugese agentschap voor migratie en asiel (APMA) in het kader van het herstructureringsproces.

De vakbondsstructuren zijn tegen de manier waarop de regering werknemers wil overplaatsen; de vakbond van inspecteurs is van mening dat het ontwerp-wetsdecreet dat de overplaatsing van inspecteurs van de SEF naar het PJ regelt, het beginsel "gelijk werk, gelijk loon" niet garandeert.

Voorafgaand aan de staking betreurt de vakbond die de administratieve werknemers van de SEF vertegenwoordigt "de tijd die is verstreken sinds het begin van dit fusieproces" en dat deze werknemers "een onzekere toekomst tegemoet gaan".

De voorzitter van SINSEF, Artur Girão, vertelde Lusa dat de tweedaagse staking verband houdt met de manier waarop "het overplaatsingsproces plaatsvindt" en het "ontbreken van een waardige loopbaan".