In antwoord op IL-afgevaardigde Bernardo Blanco in het parlementaire debat over de staat van de Europese Unie (EU), verwierp de staatssecretaris voor Europese Zaken, Tiago Antunes, dat de brief die naar de Europese Commissie was gestuurd een "verzoek om hulp" was.

"Portugal heeft de Europese Commissie niet om hulp gevraagd, Portugal heeft een brief gestuurd met suggesties voor prioriteiten die volgens ons Europese prioriteiten zouden moeten zijn," zei hij.

De regeringsfunctionaris wilde ook "een tweede misverstand" over deze kwestie ophelderen, verwijzend naar kritiek dat de regering probeerde "verantwoordelijkheden te verlichten en de oplossing van dit probleem naar de EU te gooien" door de brief te sturen.

"Elke redelijk oplettende kijker heeft gezien dat de regering actie onderneemt op het gebied van huisvesting en er is een breed debat geweest in de Portugese samenleving over de maatregelen die de regering heeft genomen: sommigen zijn het ermee eens, anderen niet, (...) nu is er geen tekort aan maatregelen", zei hij.

Tiago Antunes gaf het voorbeeld van de maatregelen die zijn goedgekeurd door de Raad van Ministers en beschreef ze als "zeer relevant om de Portugezen te helpen de gestegen kosten van huisvesting het hoofd te bieden".

"Er is geen tekort aan regeringsmaatregelen op dit gebied. Het is een hoofdzakelijk nationaal gebied waarop de regering optreedt, maar omdat het iets is dat transversaal is voor alle Europese landen, is het zinvol dat de Europese Commissie initiatieven op dit gebied bestudeert en voorstelt", benadrukte hij.