Het groene licht werd aangekondigd in een verklaring van de Europese Commissie, aangezien het om een project gaat dat wordt gesteund door de gemeenschap. In de verklaring staat dat "de EIB een kaderfinanciering van maximaal 1,7 miljard euro heeft goedgekeurd voor Solaria, bedoeld ter ondersteuning van de bouw van ongeveer 120 fotovoltaïsche installaties, voornamelijk in Spanje, maar ook in Italië en Portugal".

Volgens Brussel zullen de fotovoltaïsche centrales een totale capaciteit hebben van ongeveer 5,6 gigawatt en ongeveer 9,29 terawatt per jaar produceren. Ze zouden eind 2028 operationeel moeten zijn.

"Deze operatie zal de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de EU in het kader van de Europese Green Deal en het [Europese energie] REPowerEU-plan ondersteunen, door elektriciteit te leveren die equivalent is aan de gemiddelde jaarlijkse vraag van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens en door de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer drie miljoen ton kooldioxide per jaar te verminderen", benadrukt het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap.

Brussel voegt eraan toe dat meer dan een derde van de geïnstalleerde capaciteit zich in minder ontwikkelde regio's zal bevinden, met een BBP per hoofd van de bevolking van minder dan 75% van het EU-gemiddelde.

Volgens schattingen van de EIB zal de bouwfase van de centrales 11.100 banen opleveren in de betrokken gebieden.

Het project wordt ondersteund door het InvestEU-programma, dat langetermijnfinanciering biedt door het mobiliseren van publieke en private middelen ter ondersteuning van EU-beleidsprioriteiten.

In het kader van het programma wordt het InvestEU-fonds geïmplementeerd via financiële partners die in projecten investeren met behulp van de EU-begrotingsgarantie en zo minstens 372 miljard euro aan extra investeringen mobiliseren.