Dit voorstel staat in de resolutie van de Nationale Raad van BE, het hoogste orgaan tussen de conventies die in Lissabon bijeenkwamen, een tekst waarin staat dat BE in het parlement zal voorstellen "het nationale minimumloon onmiddellijk te verhogen tot 900 euro in januari 2024 en dat deze waarde het hele jaar door wordt aangepast, rekening houdend met de inflatie en de noodzaak om de koopkracht te herstellen".

"BE stelt ook voor om een onderhandelingsproces op te starten met de vakbonden en structuren die de werknemers in de overheidsadministratie en het bedrijfsleven van de staat vertegenwoordigen, met het oog op de actualisering van de lonen van de werknemers in de overheidsadministratie, rekening houdend met de stijging van de essentiële goederen en de nieuwe structuur van de gezinsuitgaven, die ook als referentie kan dienen voor de privésector", zo staat te lezen in de resolutie die aan het einde van de vergadering aan journalisten werd uitgedeeld.

In de resolutie zegt de BE ook dat ze begin oktober een pakket maatregelen zal voorstellen om de fiscale en sociale lasten voor gezinnen te verlagen, "in het bijzonder door te zorgen voor een transversale verlaging van de uitgaven voor vervoer, schoolgeld, schoolbenodigdheden en andere lasten".

In de tekst benadrukten de leiders van het blok dat in Portugal "het gemiddelde salaris niet genoeg is om de basisuitgaven van het gezin te dekken, zoals huisvesting, hoger onderwijs, vervoer, gezondheidszorg en voedselkosten".

"Opnieuw presenteert de regering enorme begrotingsoverschotten, ver boven de waarden die in de staatsbegroting zijn voorzien. Dit is een teken van slecht begrotingsbeleid en wanbeheer, omdat het zich vertaalt in onjuiste inkomstenprognoses en inadequate blokken voor budgettering en uitvoering van noodzakelijke uitgaven", bekritiseren ze.

Voor BE betekent "het corrigeren van deze afwijkingen een vermindering van de last die de staat oplegt aan gezinnen".