Volgens dezelfde bron arresteerde de PSP in september vijf taxichauffeurs in de leeftijd van 30 tot 65 jaar, waarmee ze zich voegden bij een lijst van 15 arrestaties die al waren verricht tussen maart en augustus van dit jaar.

"Deze arrestaties komen voort uit de zoektocht naar informatie en de waarneming van een praktijk die steeds vaker voorkomt en op een bepaalde manier is uitgekristalliseerd binnen het personenvervoer via de taxidienst, en die een negatieve invloed heeft op de perceptie van het hele universum van klanten die gebruik maken van deze vormen van vervoer, de overgrote meerderheid van hen zijn toeristen die naar Lissabon reizen", verklaart een notitie vrijgegeven door Cometlis.

De PSP verklaart ook dat de voertuigen die werden gebruikt om het speculatiemisdrijf te plegen "voorzichtig in beslag zijn genomen", om nieuwe misdrijven van dezelfde aard te voorkomen.

De arrestanten zijn al aanwezig geweest bij het Openbaar Ministerie, Lokale Instantie voor Kleine Misdrijven, en sommigen hebben een geschiedenis van het plegen van ditzelfde misdrijf.

"De PSP zal zich blijven inzetten voor dit strafrechtelijk kader, om te voorkomen dat deze commerciële bedrijven opnieuw misleidende praktijken gaan toepassen", aldus de notitie van de PSP.