Według tego samego źródła, we wrześniu PSP aresztowała pięciu taksówkarzy w wieku od 30 do 65 lat, dołączając do listy 15 aresztowań, które zostały dokonane między marcem a sierpniem tego roku.

"Aresztowania te wynikają z poszukiwania informacji i postrzegania praktyki, która okazała się coraz bardziej powtarzalna i w pewien sposób skrystalizowana w transporcie pasażerskim za pośrednictwem usług taksówkarskich i która negatywnie wpływa na postrzeganie całego wszechświata klientów korzystających z tych form transportu, z których zdecydowana większość to turyści podróżujący do Lizbony", wyjaśnia notatka wydana przez Cometlis.

PSP stwierdza również, że pojazdy użyte do popełnienia przestępstwa spekulacji zostały "ostrożnie zajęte", aby zapobiec nowym przestępstwom o tym samym charakterze.

Zatrzymani byli już obecni w Prokuraturze, Lokalnej Instancji Drobnej Przestępczości, a niektórzy z nich mają historię popełniania tego samego przestępstwa.

"PSP będzie nadal inwestować wysiłki w te ramy karne, mając na celu zapobieganie ponownemu stosowaniu wprowadzających w błąd praktyk przez tych operatorów handlowych", podkreśla również notatka PSP.