TAP geeft aan dat de netto kwartaalwinst de hoogste was sinds het begin van de records, een verbetering van 69,2 miljoen euro (M€) ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 en 179,4 M€ ten opzichte van dezelfde periode van 2019 (periode vóór de pandemie).

De bedrijfsopbrengsten tijdens de eerste negen maanden van het jaar bereikten 3,2 miljard euro, een "robuuste stijging" van 725 miljoen (+29,7 procent) in vergelijking met dezelfde periode in 2022, geeft het bedrijf aan.

De capaciteit overtrof het niveau van voor de crisis en bereikte 101 procent, wat een stijging van 16,5 procent betekent ten opzichte van de eerste negen maanden van 2022.

Van januari tot september van dit jaar boekte TAP een recurrente EBITDA van €752,4 miljoen, met een marge van 24 procent, evenals een recurrente EBIT van €400,7 miljoen, met een marge van 13 procent.

Ondanks een daling van €147,3 miljoen in vergelijking met eind 2022, "als gevolg van het gebruikelijke seizoenspatroon van het liquiditeitsverbruik in de sector" in het derde kwartaal en de terugbetaling van 2019-2023 verplichtingen voor een totaalbedrag van €200 miljoen eind juni 2023, "behoudt de groep een sterke liquiditeitspositie van 768,8 miljoen", zegt hij.

Zelfs met deze vermindering - benadrukt de verklaring - was er "een aanzienlijke verbetering" in de Netto Financiële Schuld / EBITDA-ratio (winst, vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) op 30 september 2023, tot een niveau van 2. 4x, wat een "opmerkelijke vooruitgang" betekent in vergelijking met de 3,5x ratio die eind 2022 werd opgetekend.

"De resultaten van het 3e kwartaal zijn bemoedigend en bevestigen de focus van de organisatie op het uitvoeren van een goede zomer voor onze passagiers. We nemen stevige stappen om de robuustheid van onze operaties en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze passagiers te verbeteren, waardoor het herstel van de afgelopen twee moeilijke jaren wordt versneld", benadrukt TAP's executive president, Luis Rodrigues, geciteerd in de verklaring.

Passagiersaantallen

In het derde kwartaal steeg het aantal vervoerde passagiers met 5,2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022 en waren er 5,7 procent meer vluchten dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vergeleken met het niveau van voor de pandemie (3Q19) kwam het aantal passagiers uit op 90 procent en werden er 86 procent vluchten uitgevoerd. De bedrijfsopbrengsten stegen met 12,5 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 en stegen met €139,5 miljoen naar €1.258,5 miljoen, wat 121 procent van de bedrijfsopbrengsten in het derde kwartaal van 2019 is.

Wat betreft de inkomsten uit het passagierssegment, deze registreerden een stijging van €179,4 M (+17,9 procent) ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar tot €1.181,3 M.

De inkomsten van de onderhoudsdivisie bereikten 32,9 miljoen euro, een daling van 15,2 miljoen euro in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar, voornamelijk als gevolg van "problemen in de toeleveringsketens die geplande activiteiten vertraagden", aldus het bedrijf.

De inkomsten uit het Cargo segment daalden met 26,2 miljoen tot 38 miljoen euro, een daling van 40,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

De recurrente bedrijfskosten bereikten 982,2 M€, een stijging van 1,7 procent (plus 16,0 M€) in vergelijking met het derde kwartaal van 2022.

"Deze variatie is voornamelijk het gevolg van de stijging van de operationele kosten van het verkeer (een stijging van 45,8 miljoen of 20,8 procent), als gevolg van hogere activiteitsniveaus, en de stijging van de personeelskosten (van 64,5 miljoen of 60, 5 procent) als gevolg van de voortzetting van het herstel van het grootste deel van de bezuinigingen op de bezoldigingen, grotendeels gecompenseerd door de daling van de brandstofkosten" (86,4 miljoen euro minder), aldus het bedrijf.

In vergelijking met dezelfde periode in 2019 stegen de terugkerende bedrijfskosten van TAP met 7,8 procent, voornamelijk "als gevolg van de stijging van de brandstofkosten en de operationele verkeerskosten", voegt hij eraan toe.