De regering heeft onlangs in de Ministerraad een wetsbesluit goedgekeurd dat jongeren tot 35 jaar vrijstelt van de gemeentelijke belasting op de overdracht van onroerende goederen (IMT) en het zegelrecht (IS) bij de aankoop van hun eerste woning.

Deze maatregel, die tot doel heeft de aankoop van een eigen en permanente woning te vergemakkelijken en zo een van de grootste financiële lasten in verband met het kopen van een huis te verlichten, werd op 12 juni positief gestemd in het Parlement en deze dinsdag afgekondigd door de president van de Republiek.

Hierdoor kunnen jongeren tot 35 jaar, zonder personen ten laste, binnen twee maanden profiteren van een belastingvrijstelling bij de aankoop van hun eerste huis als hun eigen permanente woning, tot een aankoopwaarde van 316.772 euro, en een aanzienlijke belastingkorting voor onroerend goed tot 633.453 euro.

In de praktijk zal deze maatregel echter ook ten goede komen aan mensen ouder dan 35 jaar, zolang ze de woning samen met een in aanmerking komende jongere kopen. In deze gevallen is de vrijstelling van IMT en IS alleen van toepassing op het deel dat overeenkomt met jongeren van 35 jaar of jonger, legt het ministerie van Financiën uit aan ECO. Het resterende deel van de transactie zal worden onderworpen aan de huidige IMT-tabel en het IS-tarief, waarbij de volledige waarde van het onroerend goed in aanmerking wordt genomen voor de toepassing van de vrijstelling en de tariefverlaging.