Rząd niedawno zatwierdził dekret z mocą ustawy w Radzie Ministrów, który zwalnia młodych ludzi w wieku do 35 lat z podatku komunalnego od uciążliwych transferów nieruchomości (IMT) i opłaty skarbowej (IS) przy zakupie pierwszego domu.

Środek ten, który ma na celu ułatwienie nabycia własnego i stałego mieszkania, łagodząc jedno z największych obciążeń finansowych związanych z zakupem domu, został pozytywnie przegłosowany w parlamencie 12 czerwca i ogłoszony we wtorek przez Prezydenta Republiki.

W związku z tym, w ciągu dwóch miesięcy, młodzi ludzie w wieku do 35 lat, niebędący na ich utrzymaniu, będą mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego przy zakupie pierwszego domu jako własnego stałego miejsca zamieszkania, do wartości zakupu 316 772 euro, oraz z ulgi podatkowej znaczącej dla nieruchomości do 633 453 euro.

W praktyce jednak środek ten będzie również korzystny dla osób powyżej 35 roku życia, o ile nabywają one nieruchomość wraz z kwalifikującą się młodą osobą. W takich przypadkach zwolnienie z IMT i IS ma zastosowanie tylko do części odpowiadającej młodym ludziom w wieku 35 lat lub młodszym, wyjaśnia Ministerstwo Finansów ECO. Pozostała część transakcji będzie podlegać obecnej tabeli IMT i stawce IS, biorąc pod uwagę całą wartość nieruchomości do celów zastosowania zwolnienia i obniżenia stawki.