Regeringen godkände nyligen ett lagdekret i ministerrådet som innebär att ungdomar upp till 35 år undantas från den kommunala skatten på betungande fastighetsöverlåtelser (IMT) och stämpelskatt (IS) när de köper sin första bostad.

Denna åtgärd, som syftar till att underlätta förvärv av egna och permanenta bostäder och minska en av de största ekonomiska bördorna i samband med bostadsköp, röstades igenom i parlamentet den 12 juni och offentliggjordes i tisdags av republikens president.

Inom två månader kommer därför unga människor upp till 35 år, som inte har försörjningsansvar, att kunna dra nytta av en skattebefrielse när de köper sin första bostad som sitt eget permanenta hem, upp till ett inköpsvärde på 316 772 euro, och en betydande skatterabatt för fastigheter upp till 633 453 euro.

I praktiken kommer denna åtgärd dock även att gynna personer över 35 år, förutsatt att de köper fastigheten tillsammans med en berättigad ung person. I dessa fall gäller undantaget från IMT och IS endast för den del som motsvarar unga personer som är 35 år eller yngre, förklarar finansministeriet för ECO. Den återstående delen av transaktionen kommer att omfattas av den nuvarande IMT-tabellen och IS-satsen, med beaktande av hela fastighetens värde i syfte att tillämpa undantaget och skattesänkningen.