"Między 23 lutego, w przeddzień rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, a 28 grudnia cena koszyka podstawowych artykułów spożywczych wzrosła o 18,26% (o 33,51 euro), kosztując obecnie 217,14 euro" - wyjaśnia organizacja ochrony konsumentów.

Według DECO, produkty mleczne stanowią "kategorię żywności, której wzrost był bardziej wyraźny, w ujęciu procentowym (23,70%)", ale "mięso również jest coraz droższe".

"Inflacja jest odczuwalna także w pozostałych kategoriach żywności. W ciągu dziesięciu miesięcy cena ryb wzrosła o 17,88%; cena artykułów spożywczych o 17,43%; owoce i warzywa odnotowały wzrost o 14,46%; a w mrożonkach ceny były droższe o 17,15%" - wyjaśnia DECO.

Od 23 lutego DECO Proteste monitoruje ceny koszyka 63 podstawowych produktów spożywczych.

"Analiza ta ujawniła podwyżki niemal co tydzień, przy czym niektóre produkty zarejestrowały dwucyfrowy wzrost cen z tygodnia na tydzień" - podkreśla organizacja ochrony konsumentów.