"Mellan den 23 februari, kvällen innan den väpnade konflikten i Ukraina inleddes, och den 28 december ökade priset på korgen med nödvändiga livsmedel med 18,26 procent (33,51 euro) och kostar nu 217,14 euro", förklarar konsumentskyddsorganisationen.

Enligt DECO utgör mejeriprodukter den "livsmedelskategori vars ökning var mest uttalad, procentuellt sett (23,70 %)", men "kött blir också allt dyrare".

"Inflationen märks även i andra livsmedelskategorier. På tio månader har priset på fisk stigit med 17,88 %, priset på livsmedel med 17,43 %, priset på frukt och grönsaker med 14,46 % och priset på frysta livsmedel med 17,15 %", förklarar DECO.

Sedan den 23 februari har DECO Proteste övervakat priserna på en korg med 63 viktiga livsmedelsprodukter.

"Denna analys har visat på ökningar nästan varje vecka, med vissa produkter som uppvisar tvåsiffriga prisökningar från en vecka till en annan", understryker konsumentskyddsorganisationen.