Pomimo pandemii, nowy raport i portal wydany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wydał ten alert pod koniec 2022 roku, w oparciu o dane uzyskane ze 194 krajów na temat chorób niezakaźnych i ich czynników ryzyka: palenia tytoniu, niezdrowego odżywiania, szkodliwego używania alkoholu, braku aktywności fizycznej i zanieczyszczenia powietrza. Zdaniem ekspertów "wyeliminowanie tych czynników mogłoby zapobiec lub opóźnić znaczne problemy zdrowotne i wiele przedwczesnych zgonów".


Dla WHO rozpoczęcie tej inicjatywy podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, było jednym z największych wyzwań stulecia w dziedzinie zdrowia i rozwoju. Choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca i przewlekłe choroby układu oddechowego, wraz ze zdrowiem psychicznym, są przyczyną prawie trzech czwartych zgonów na świecie i zabijają 41 milionów ludzi rocznie.


Raport "Niewidzialne liczby: prawdziwy zasięg chorób niezakaźnych i co z nimi zrobić" uwidacznia te patologie i przypomina "prawdziwą skalę" tego zagrożenia oraz czynniki ryzyka. Raport ten pokazuje również efektywność kosztową możliwych do zastosowania w skali globalnej interwencji, które mogą zmienić te liczby i uratować życie i pieniądze.

Portal zawiera najnowsze dane na temat każdego kraju, czynników ryzyka i przyjętej polityki, co powoduje, że trendy są widoczne w różnych krajach i umożliwiają porównania między krajami lub w ramach regionów geograficznych.


Według WHO co dwie sekundy osoba poniżej 70 roku życia umiera z powodu choroby niezakaźnej, a 86% tych zgonów ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach. "Ta istotna zmiana w zdrowiu publicznym w ciągu ostatnich kilku dekad przeszła w dużej mierze niezauważona" - uważa organizacja.

"Raport i portal pojawiają się w krytycznym momencie dla Zdrowia Publicznego: w 2022 roku tylko kilka krajów było na dobrej drodze do osiągnięcia celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG): zmniejszenia przedwczesnych zgonów z powodu NCD o jedną trzecią do 2030 roku" - referuje WHO.


Eksperci twierdzą, że zapobieganie i leczenie stanowią "doskonałą okazję inwestycyjną, która będzie miała liczny wpływ na wzrost gospodarczy, znacznie przewyższający wydane pieniądze".


Raport kończy się kilkoma ważnymi wnioskami:

Choroby niezakaźne stanowią ogromne wyzwanie, wpływając na gospodarki, rodziny i jednostki w każdym regionie, kraju i sąsiedztwie świata. Jednak w wielu przypadkach ich negatywne skutki nie są nieuniknione.

Działania mające na celu zapobieganie, śledzenie, leczenie i zarządzanie chorobami niezakaźnymi są zarówno przystępne, jak i osiągalne, a ich reperkusje ekonomiczne i społeczne wykraczają daleko poza zdrowie.

Oznaczałoby to nie tylko znaczną poprawę wyników zdrowotnych, ale również poprawę dobrobytu finansowego i społecznego, zwiększenie odporności na inne choroby, takie jak COVID-19, oraz korzyści dla wielu innych celów rozwojowych.

W zwalczaniu chorób niezakaźnych nie chodzi tylko o osiągnięcie celu. Jest to szansa dla rządów - między innymi dla ministerstw finansów, edukacji, środowiska, równości, handlu i zdrowia - na uwolnienie wielu korzyści płynących ze zdrowszego, szczęśliwszego i bardziej produktywnego społeczeństwa oraz na zbudowanie odporności na COVID-19 i przyszłe pandemie.