Przygotowany przez Obserwatorium Emigracyjne, ośrodek badawczy przy Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, dokument wskazuje, że w 2021 roku za granicą przebywało 1377 Portugalczyków, o 123 więcej niż w roku poprzednim.

Spośród nich 697 przebywało w Wielkiej Brytanii, Francji i Szwajcarii, a zdecydowaną większość stanowili mężczyźni (82%).

Na kontynencie europejskim Portugalczycy zatrzymani byli w Wielkiej Brytanii (263), Francji (242), Szwajcarii (192), Hiszpanii (167), Luksemburgu (117) i Niemczech (116), co stanowi łącznie 1.097 z 1.198 aresztowań zarejestrowanych w Europie.

Poza Europą autorzy raportu zidentyfikowali 179 zatrzymanych obywateli, przy czym Brazylia jest po raz kolejny krajem o największej liczbie zatrzymań obywateli krajowych poza przestrzenią europejską (99).

Spośród Portugalczyków zatrzymanych za granicą, 429 przebywało w więzieniu, zgodnie z wyrokiem skazującym, a 170 w areszcie prewencyjnym.

Również zgodnie z wyrokiem skazującym 96 przebywało na zwolnieniu warunkowym lub w areszcie domowym. Dziewięć osób posiadało międzynarodowy nakaz aresztowania, a jedna odbywała obowiązkową karę za pracę społeczną.

W odniesieniu do 672 zatrzymanych władze poszczególnych krajów nie udzieliły informacji.

Autorzy wskazują, że liczba Portugalczyków zatrzymanych za granicą wzrosła w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku - o 123 osoby więcej, co odpowiada wzrostowi o około 10%, rejestrując wzrost liczby zatrzymanych w Europie (149 osób więcej) i spadek poza Europą (minus 26).

Zmniejszyła się liczba osadzonych w efektywnym więzieniu (26 mniej), w porównaniu ze wzrostem liczby osób w areszcie tymczasowym (56 więcej).

W omawianym okresie wydalono, usunięto lub deportowano do Portugalii 371 Portugalczyków, z czego 276 pochodziło z krajów europejskich (74%), a 95 z pozostałych części świata (26%).