Spadek ten jest największy w ciągu ostatnich 10 lat i wpisuje się w trend spadku cen, który miał miejsce w ciągu ostatnich pięciu miesięcy wraz ze wzrostem stóp procentowych, co prowadzi do ograniczenia zaciągania kredytów.