Nedgången är den största under de senaste tio åren och följer en trend av sjunkande priser som har ägt rum under de senaste fem månaderna då räntorna stiger, vilket leder till minskad upplåning.