Badanie wykazało, że 41,8 procent Niemców mieszka samotnie, podczas gdy wieloosobowe gospodarstwa domowe bez dzieci stanowią 29,9 procent, a te z dziećmi - 28,3 procent. Dane wykazały również, że to w miastach najwięcej osób mieszka samotnie - w Berlinie tylko jedna osoba jest zameldowana w 52,7 procentach domów.