Studien visar att 41,8 procent av tyskarna lever ensamma, medan flerpersonershushåll utan barn står för 29,9 procent och hushåll med barn för 28,3 procent. Uppgifterna visar också att det är i städerna som de flesta bor ensamma, med endast en person registrerad i 52,7 procent av hemmen i Berlin.