Jest to spadek o 1,3 punktu procentowego w stosunku do grudnia 2022 r. i trzeci z rzędu miesiąc ulgi.

Za spowolnienie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) odpowiadał głównie komponent odnoszący się do produktów energetycznych, którego tempo zmian rok do roku "również zmniejszyło się po raz trzeci z rzędu, do 6,8% (20,8% w poprzednim miesiącu ), podkreślając spadek cen energii elektrycznej" - podkreśla urząd statystyczny. Jeśli chodzi o nieprzetworzone produkty spożywcze, to przyspieszyła ona do 18,5% (wobec 17,6% w grudniu).