Badanie FINN Auto zostało oparte na danych OECD dotyczących średnich rocznych zarobków w poszczególnych krajach, nie licząc średniego wynagrodzenia obliczanego przez Eurostat. W ten sposób możliwe jest porównanie krajów o różnych godzinach pracy i wynagrodzeniach. Oprócz średniego dochodu uwzględniono również koszt zakupu samochodu, siłę nabywczą oraz ceny paliw.

Wyniki przedstawione w NM wykazały, że Portugalia jest czwartym najdroższym krajem na świecie, jeśli chodzi o posiadanie samochodu. Portugalia zarejestrowała wynik 8,19, a Meksyk, najdroższy kraj, otrzymał 9,70 na 10 punktów.

Najtańszymi krajami do posiadania samochodu okazały się Luksemburg (0,46), USA (0,91) i Australia (1,97).