Raport wykazał, że paliwa kopalne stanowiły 88% dostępnej energii brutto w Irlandii, czyli tyle samo co w Polsce.

Na czele listy znalazła się Malta (96 proc.), a za nią Holandia i Cypr (oba po 89 proc.). Krajem o najmniejszym uzależnieniu od paliw kopalnych była Szwecja (32%). Finlandia (38%) i Francja (48%) były jedynymi krajami o udziale poniżej 50%.

Dane te są reprezentatywne dla roku 2021. Największy spadek udziału paliw kopalnych w latach 2010-2021 odnotowała Dania - o 25%. Kolejne miejsca zajęły Estonia (-22%) i Finlandia (-19%). Najmniejszy spadek udziału paliw kopalnych odnotowały Niemcy - zaledwie 2%.

W sumie w 2021 r. paliwa kopalne stanowiły 70% dostaw energii brutto w UE, czyli tyle samo co w 2020 r.