Hope Spots są identyfikowane przez firmę jako miejsca na całym świecie, które są kluczowe dla zdrowia oceanów Ziemi. Hope Spot rozciąga się od Kenmare Bay w Kerry do Loop Head w Clare.

Hope Spot jest domem dla krytycznie zagrożonych gatunków morskich, w tym rekinów, ptaków morskich i innych.

Założycielka Mission Blue dr Sylvia Earle powiedziała, że nowe oznaczenie jest kluczowe dla wód Irlandii. Podkreśliła, że ponad 80% Irlandczyków uważa, że ocean musi być chroniony, zachowany i przywrócony.

Fair Seas, koalicja organizacji pozarządowych skupiających się na środowisku, wezwała do wyznaczenia 30% wód Irlandii jako Morskich Obszarów Chronionych do 2030 roku, co najmniej.