Teren o powierzchni około 4 000 metrów kwadratowych znajduje się obok kompleksu sportowego Penha, przy Avenida Cidade de Hayward, i idzie na aukcję publiczną z podstawową ceną ofertową 4.225.000 euro, gmina powiedziała w oświadczeniu.

Zainteresowane strony mogą mieć dostęp do "części, które instruują procedurę" poprzez "konsultacje w departamencie zarządzania administracyjnego i patrymonialnego / dziedzictwa i usług katastralnych, w Paços do Concelho, lub w Loja do Munícipew Loja do Cidadão do Faro Municipal Market", od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00.

To samo źródło sprecyzowało, że "pisemne propozycje" muszą być przesłane "do godziny 16:00 20 marca, za pośrednictwem listów poleconych i za potwierdzeniem odbioru, w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do przewodniczącego komisji ds. aukcji publicznych, na adres wskazany zgodnie z częściami procedury".

Do godziny 16:00 27 lutego zainteresowani mogą też składać "wnioski o wyjaśnienie", na które publiczna komisja przetargowa musi odpowiedzieć do 9 marca, wyjaśniła też gmina.

"Publiczna aukcja odbędzie się 24 marca o godzinie 10:00 w głównej sali ratusza w Faro"