Według raportu ECO, dane organu regulacyjnego wskazują na niewystarczające pokrycie, które może zagrozić zdolności kraju do odbudowy po katastrofie sejsmicznej.

Regiony, w których ubezpieczyciele najbardziej koncentrują kapitał ubezpieczeniowy w segmencie mieszkaniowym z ochroną przed zjawiskami sejsmicznymi (FS), to Algarve, Lizbona i Vale do Tejo oraz Porto. Dwa pierwsze regiony są również obszarami o najwyższym ryzyku sejsmicznym w skali kraju.

"Fakt ten sugeruje istnienie pewnej niekorzystnej selekcji ryzyka, ze szkodą dla dywersyfikacji między bardziej i mniej narażonymi obszarami oraz wynikającej z tego mutualizacji ryzyka między obszarami", czytamy w raporcie.

Niemniej jednak, ASF stwierdza, że istnieje "naturalna granica" dywersyfikacji ze względu na koncentrację budynków o wyższej wartości na obszarach bardziej narażonych na ryzyko sejsmiczne, takich jak Lizbona i Algarve.