Według dokumentu plan obejmuje cztery filary, z których jeden "zapobiega i minimalizuje reprodukcję w przestrzeni miejskiej AMP", w którym plan proponuje, "jako metodę kontroli gniazdowania mew, aplikację oleju do jaj przy użyciu przystosowanych dronów".

Rozwiązanie to jest proponowane, biorąc pod uwagę trudności z dostępem do wielu dachów miast objętych badaniem, a także biorąc pod uwagę wykazaną skuteczność w czynieniu jaj niewykonalnymi poprzez zastosowanie oleju do impregnacji.

Zaangażowane w plan są gminy Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Vila do Conde i Póvoa de Varzim, które uczestniczyły w pracach prowadzonych w latach 2021 i 2022 przez konsorcjum Floradata i Wedotech, z ogólną koordynacją przez Paulo Alvesa.

"Metoda ta, oprócz obejścia kwestii bezpiecznego dostępu do gniazd, zmniejszając ryzyko wypadków, zmniejsza ryzyko wykonywania przez mewy postaw zastępczych (jak wykazano w niniejszym badaniu)".

Eksperyment inspirowany jest tym z Nicei (Francja) i polega na zastosowaniu parafiny lub oleju kuchennego na jajach, w celu stworzenia warstwy uniemożliwiającej wymianę gazową między zarodkiem a zewnętrzem, co czyni go niewykonalnym.

Na dachach z łatwym dostępem inne metody kontroli gniazd, takie jak usuwanie gniazd lub usuwanie jaj, mogłyby być badane na dużą skalę, musiałyby jednak być powtarzane co dwa tygodnie, w miesiącach kwiecień i maj, aby uniknąć zastąpienia ich przez ptaki.

Plan działania stanowi, że każda gmina powinna opracować program kontroli gniazd dla mewy żółtonogiej ("Larus michahellis"), najczęściej występującego gatunku, a program ten powinien mieć miejsce w sezonie lęgowym (między początkiem kwietnia a końcem maja/początkiem czerwca).

Trzy pozostałe filary planu to "uzyskanie ogólnej licencji od ICNF [Instytutu Ochrony Przyrody i Lasów] na kontrolę mew miejskich", "uczynienie AMP mniej atrakcyjnym dla mew" oraz "zapewnienie ciągłości akcji i jej okresowego przeglądu".


"Psychopatyczne" mewy


Aby działać w skrajnych przypadkach, "gminy muszą uzyskać od ICNF wyjątkową licencję na chwytanie i zabijanie mew miejskich w sytuacjach skrajnej agresji", takich jak mewy "psychopatyczne", o agresywnym i powtarzalnym zachowaniu.

Plan działania postuluje również przygotowanie lub rewizję podręczników dobrych praktyk dla głównych miejsc żerowania mew (takich jak aukcje, restauracje, łodzie czy wysypiska śmieci) prawidłowe zarządzanie odpadami organicznymi, oraz niedokarmianie ptaków, poprzez uświadamianie mieszkańców.

Otwarta pozostaje możliwość wprowadzenia, docelowo kar dla osób dokarmiających mewy.

"Wymaga to jasnych zasad, konsekwencji w działaniu i przejrzystości procesów. Priorytetem powinny być przypadki dokarmiania w budynkach mieszkalnych (okna, balkony, tarasy), a także przypadki kontynuowania dokarmiania na drogach publicznych (pojemniki z karmą np. dla zdziczałych kotów i /lub mew)".